TELGE ENERGI

Elbolaget Telge Energi grundades 1984 och ägs av Södertälje kommun. Ända sedan 2008 kommer all el de säljer från förnybara källor såsom sol, vind och vatten. Elen är märkt med Bra Miljöval, vilket innebär att den, förutom att vara 100 % förnybar, också kommer från godkända anläggningar med strikta miljökrav.

Läs mer om Telge Energi

Telge Energi elpriser

Det har under de senaste månaderna rått stor osäkerhet på elmarknaden och elpriserna har varit uppe på rekordhöga nivåer. Elpriserna bestäms framför allt av spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool, där priset sätts efter utbud och efterfrågan. Spotpriset är alltså det pris elbolagen betalar för att köpa in elen. Vad det sedan kostar för just dig beror på flera olika faktorer såsom hur du bor, var i landet du bor och hur du lever och konsumerar el. Du bör väga in alla dessa omständigheter när du väljer elavtal.

Telge Energi elavtal

Hos Telge Energi kan du välja mellan två avtal, nämligen rörligt och tryggt elavtal. Rörligt elavtal innebär att ditt elpris varierar från månad till månad, utifrån svängningarna på elbörsen. Även med tryggt elavtal pendlar ditt pris, men skillnaderna blir mindre och du behöver inte tänka lika mycket på elpriset. Vilket avtal som passar dig bäst får du hjälp att beräkna på hemsidan TelgeEnergi och här får du även fördjupad information om Telge Energi priser och avtal.

Telge Energi fast pris

På grund av de instabila elpriserna erbjuder Telge el för närvarande inga fasta elavtal. Det är för att de helt enkelt inte vill binda kunder till det höga pris som ett fast elavtal skulle innebära.

Telge Energi vinteravtal

Eftersom Telge Energi inte erbjuder fasta avtal för tillfället finns heller inte någon möjlighet att teckna vinteravtal. Företaget hänvisar i stället till tryggt elavtal för att säkra priset inför vintermånaderna.

Seniorrabatt Telge Energi

Du som blir ny kund via telgeenergi.se får ett års fri fast avgift och sparar alltså 588 kronor. Dessutom erbjuder de en vänskapsrabatt på 400 kronor till den som värvar en vän.

No coupons found.