TJUGONDAG KNUT

”Tjugondedag Knut dansas julen ut” är ett gammalt talesätt vilket visar på att nu är julen slut! Det är nu dags för julgransplundring med dans kring julgranen, lekar, rivning av pepparkakshus, lotteri, fiskdamm, öppning av smällkarameller och barn som unisont sjunger ”Nu är glada julen slut slut slut, julegranen dansas ut ut ut…”. Man klär sedan av och kastar ut julgranen. Man städar även undan alla julsaker.

Denna tradition är inte lika levande idag som för 50 år sen. Julgransplundringar förekommer ännu idag, men hade sin storhetstid främst under efterkrigstiden.

En mängd lokala variationer finns. I Sydsverige har man sprungit omkring med en docka av halm, kallad Knutsgubben, som satts ut anonymt och ofta med en nidvers där det påpekas att julen är slut. I Gimo i Uppland firar man än idag Knut i ren karnevalsyra med stora masker av papier maché. I Skåne och Danmark håller man Knutsgille med middag och bal.

Ingen vet med säkerhet hur gammalt detta firande är, men om knutfirandet i allmänhet vet vi att namnet på högtiden, Knutmasso eller Knutsmäss, som betyder Knuts mässa, firas på Sankt Knuts dag som fått sitt namn efter den danska hertigen Knut Lavard (1096-1131). Han mördades utanför Ringstedt i Danmark den 7 januari 1131. Det var hans kusin Magnus mördade honom. Magnus såg Knut som en rival om vem som skulle få överta makten efter kung Nils – Magnus far.

Datumet för mordet på jarlen är betydelsefullt eftersom det inträffade precis vid julfridens slut. Julfriden började på Tomasmäss den 21 december och varade 20–23 dagar framåt. Enligt medeltida svensk lag var brott begångna under julfriden belagda med högre straff och mordet på jarlen Knut ansågs därför vara särskilt stötande. I Sverige och Finland kom Knut därför att högtidlighållas den 7 januari.

Knut själv blev knappast helgon för sina goda gärningars skull utan snarare för att han hade inflytelserika släktingar. Hans son, kung Valdemar den gode, fick påven att helgonförklara Knut 1169. Knuts dag var länge den 7 januari, den första vardagen efter julen. När kyrkan under den senare hälften av 1600-talet utökade julhelgens dagar flyttades Sankt Knuts dag fram i almanackan från den 7 till den 13 januari.

Detta medförde att julens slut nu sammanföll med en annan viktig tid på året: midvintern. I den julianska kalendern, som användes före 1753 i Sverige, inleddes vinterhalvåret på aftonen den 14 oktober. Den 13 januari inföll därmed på den nordiska midvintern. Då hade boskapen på många platser stått inne halva året och bönderna kunde då avgöra om mat till både människa och djur skulle räcka till våren eller ej.

Tjugondag eller tjugondedag då? Båda är rätt. Ofta står i almanackan den längre formen tjugondedag, men liksom man kan säga tjugondel i stället för tjugondedel, kan man lika väl säga tjugondag. Namnet kommer av att det den 13 januari har det gått 20 dagar efter julafton.

Hur firas Tjugondag Knut där du bor?