BELLPAL

BellPal grundades 2015 och utvecklar produkter och tjänster som stöttar seniorer att ha fria och aktiva liv. Med hjälp av en klocka, BellPal Watch, som genom en smart teknik känner av ett eventuellt fall och genom notifikationer till anhöriga eller andra personer i klockbärarens närhet, kan ett självständigt liv skapas, utan den mentala oron kring fall.  

Fördjupning om BellPal och dess rabatter till senior och pensionär

BellPal erbjuder också lösningar för en aktiv livsstil och ökat välmående i stället för hälsa och vård. Genom BellPals produkter kan de flesta äldre levas självständiga liv, utan att behöva belasta den i övrigt tungt belastade vården i onödan. 

Företaget jobbar också med att utveckla ytterligare produkter och tjänster som ska se till att det aktiva livet blir bättre, därför att när man blir äldre försvagas kroppen om man inte rör på sig tillräckligt. Det gör att det kan bli en ond spiral inom det fysiska, mentala och sociala aspekterna. 

BellPal jobbar utifrån en enkel teknik, där det rent tekniska osynligt men som ändå ger en trygghet. 

Seniorrabatt BellPal

Hos BellPal kan du få hjälp med allt du som senior behöver när du vill ha ett aktivt liv och där anhöriga ändå kan känna sig trygga med att du har det bra och att det finns snabb hjälp att få om du ramlar eller något. Via BellPals klocka kan du som senior få den tryggheten och som senior får du seniorrabatt när du vänder dig till BellPal

Pensionärsrabatt BellPal

BellPal är din trygga vän i nöden där du via ett abonnemang hos BellPal kan få nödvändiga hjälpmedel för ökad livskvalitet för dig som pensionär. Du kan vara aktiv utan du eller anhöriga är orolig om det händer något med dig. Pensionärsrabatt har du rätt till när du vänder dig till BellPal för att använda någon av deras produkter som företaget erbjuder.

No coupons found.