BLINTARMEN STÄRKER VÅR IMMUNITET?

Är blindtarmen faktiskt någonting vi har nytta av och inte bara en överbliven del av ett organ?

Blindtarmen är det lilla röret som är fäst vid vår tjocktarm, och det är beläget i den nedre högra sidan av vår mage.

Forskare är överens om att blindtarmen kan vara ett överblivet organ när människor utvecklades, och det får viss trovärdighet eftersom människor i allmänhet kan leva utan det. En studie publicerad 2007 tyder dock på att blindtarmen kan hjälpa till med matsmältningen. Forskare fann att blindtarmen hjälper till att lagra goda mikrober som smälter mat. Dessa goda bakterier lämnar vår kropp när vi är sjuka, och blindtarmen släpper ut fler av dem.

En annan studie tyder på att blindtarmen stärker vår immunitet. Den innehåller lymfoida celler som hjälper kroppen att bekämpa infektioner. Personer utan blindtarm är mer benägna att få en allvarlig sjukdom om de får en infektion från bakterier som orsakar diarré och tjocktarmsinflammation.

Hej blindtarmen!