DOFTEN AV NYKLIPPT GRÄS – GRÄSETS SKRIK PÅ HJÄLP

Vi älskar doften av nyklippt gräs. Men det vi känner doften av är faktiskt en varningssignal som släpps ut från växter under attack.

De feromoner som släpps ut av nyklippt gräs är kända som GLVs – green leaf volatiles – och kan översättas till flyktiga ämnen av gröna blad. Forskare tror att GLV luktar gott eftersom de påminner oss om mat. Grönsaker släpper ut GLV när de hackas och frukt släpper GLV när de mognar. Vi är med andra ord genetiskt programmerade att reagera positivt på lukten.

GLV är en grupp av flyktiga organiska föreningar baserade på sex kolatomer. Nästan alla gröna växter kan släppa dem, och de gör det vanligtvis i stora mängder när de angrips eller skadas. Så de flyktiga ämnena är faktiskt “skräckskrik” från det klippta gräset som tas emot av andra växter och djur.

En studie av majs visade att växterna släpper ut GLV när rovdjur tuggar på dem. GLV:erna fick andra majsväxter att producera ämnen som gör dem mindre smakrika och förberedde sig för en attack.

En annan studie visade att en specifik rovbagge, sjufläcksnyckelpigan, reagerade på GLV från sojaväxter när de attackerades av bladlöss. Sojaväxternas lukt lockade fram de rovbaggearter som eliminerar bladlöss mest effektivt.

Forskare har också bevisat att växter använder GLV för att skydda sig mot svampar och frostskador.
Men ännu inte mot gräsklippare.

Hej nyklippt gräs!