FÖRSTA ADVENT

Advent är en tid av väntan, förväntan och hopp. “Advent” är ett latinskt ord och betyder “kommande”. I hundratals år har kristna använt en adventskrans för att minnas och fira vår Herre och Frälsare Jesus Kristus första ankomst. Advent bör också inspirera hopp när vi väntar på Kristus andra ankomst.

Adventskransens element har en specifik betydelse. Vi lägger märke till den cirkulära formen på kransen som symboliserar Guds eviga kärlek till sin kyrka. De vintergröna växterna symboliserar evigt liv genom Kristus. Lågan från ljusen påminner oss om att Jesus är världens ljus som tar bort syndens mörker. Genom århundradena har färgerna på ljusen skiftat baserat på olika traditioner. Vi använder lila ljus för att påminna oss om Guds kungliga majestät över hela hans skapelse. Det enda rosa ljuset betyder en glädjefull förändring i våra hjärtan när vi förbereder oss för Herrens ankomst. Det ena vita ljuset i mitten är en bild av hur våra synder har blivit förlåtna genom Jesus Kristus död och uppståndelse. När vi tänder ett ljus varje vecka kommer lågorna att växa som vår förväntan på Jesu ankomst. Genom kyrkohistorien har olika ljus tilldelats olika titlar för att påminna gudstjänstbesökare om specifika delar av julberättelsen.

Vi kallar det första ljuset för “hoppets ljus” eftersom det symboliserar de löften som profeterna levererade som direkta budskap från Gud. Ljuset är också en symbol för det hopp vi har i Kristus. Sedan Adams dagar var Jesus Kristus hoppet för dem som är andligt döda i synd.

Vi tänder detta hoppljus idag i väntan på Kristus kommande återkomst och till minne av hur hans födelse utlovades och förutsades sedan skapelsens början.

En första advent och för många en start för nedräkning till julafton, Jesus födelsedag. Tre söndagar av advent kvar och det är för många som dessa söndagar betyder mycket – tid för familj, kyrka, middagar, julförberedelser och annat som kan tänkas hittas på! Hur brukar du fira advent?

Etiketter: