SURFA PÅ NÄTET? DET KAN VARA BRA FÖR DIN HJÄRNA

Oavsett om det är för att mejla en vän eller handla online, kan äldre vuxna som rutinmässigt använder internet skörda mängder med fördelar för hjärnans hälsa, enligt ny forskning.

En studie publicerad i Journal of the American Geriatrics Society kom fram till att regelbunden internetanvändning av vuxna i åldrarna 50 till 65 var associerat med ungefär halverad risk att utveckla demens jämfört med de som inte använde internet.

Engagemang online kan hjälpa till att utveckla och bibehålla kognitiva reserver, vilket i sin tur kan kompensera för hjärnans åldrande och minska risken för demens.

Studien

Med hjälp av data som samlats in från University of Michigan Health and Retirement Study (HRS), fokuserade de på 18 154 vuxna i åldrarna 50 till 65 som inte hade demens när studiep erioden började. Var och en hade tillfrågats om de regelbundet använde internet för att skicka och ta emot e-post eller för något annat ändamål. Ungefär två tredjedelar av deltagarna använde internet och en tredjedel inte. De följdes i genomsnitt i nästan åtta år.

Uppföljningsundersökningar som genomfördes per telefon eller personligen vartannat år innehöll samma fråga. Cirka 20 procent av deltagarna visade förändringar i internetanvändning under studieperiodens lopp. Deltagarna testades för demens och fick poäng baserat på en gemensam kognitiv bedömning. Den totala frekvensen av incidenter med demens under studieperioden var 4,68 procent.

En liten delmängd av gruppen ombads 2013 att säga hur mycket tid de spenderade den föregående veckan på internet. De fick sex alternativ, från noll till åtta eller fler timmar. Studien fann att vuxna med två timmars användning eller mindre verkade uppleva den lägsta risken att utveckla demens. Vuxna utan användning hade en avsevärt högre uppskattad risk för demens. På samma sätt löpte vuxna som var online åtta eller fler timmar högre risk att utveckla demens. Resultaten bör tas med en nypa salt eftersom provstorleken var liten.

Forskarna sa att de fann att risken mellan regelbundna och icke-regelbundna användare inte varierade beroende på utbildningsnivå, etnicitet, kön eller generation.

Slutsatsen

Forskarna analyserade om de vuxna ändrade sina internetvanor under studiens gång. De fann att de som började använda internet efter att studien började var kopplade till en minskad demensrisk.

Studiens författare säger att resultaten tyder på att “förändringar i internetanvändning i sen vuxen ålder kan modulera efterföljande kognitiv hälsa.” De noterade att mer forskning behövs för att “förtydliga hur länge en person behöver vara en regelbunden användare under sen vuxen ålder för att uppleva de kognitiva fördelarna av engagemang på nätet.”

De sa också att mer forskning behövs för att avgöra om “överdrivet engagemang på nätet kan ha negativa kognitiva effekter på äldre vuxna” som deras preliminära resultat antyder.

Hej internet!