SVENSKA FRIBREVSBOLAGET

Ett fribrev är en avslutad pensionsförsäkring som din tidigare arbetsgivare har betalat in. Under ett arbetsliv samlar man i genomsnitt på sig åtta olika fribrev, som ofta är utspridda på olika pensionsbolag.

Svenska Fribrevsbolaget är ett försäkringsbolag som hjälper dig att samla alla dina fribrev och sänka dina avgifter. Genomsnittskunden sparar drygt 130.000 fram till pension.

Läs mer om Svenska Fribrevsbolaget

Vad SFB kan göra för dig

Genom en lagändring 2007 så fick svenskarna för första gången möjligheten att flytta gamla, inaktiva tjänstepensioner till en ny aktör. Lagen har sedan dess utökats och omfattar idag en stor mängd fribrev oavsett när de tecknats. Svenska Fribrevsbolaget kan hjälpa dig att flytta och samla dina fribrev på ett och samma ställe. Det kan vara fördelaktigt ur flera synpunkter, bland annat kan det innebära sänkta fondavgifter, högre avkastning och en bättre överblick på dina pensionspengar.

SVT har flera gånger tagit upp ämnet och det har handlat om att en framtida pension kan höjas med flera hundratusentals kronor, upp till så mycket som 300 000 kronor.

Hur det fungerar

SFB genomför alltid en kostnadsfri pensionsanalys för att kunna sammanställa dina fribrev. I analysen får du svar på var dina fribrev är placerade, vilka fribrev som kan flyttas och slås samman, samt vilka avgifter som du betalar på olika sparanden. SFB kan i drygt en tredjedel av analyserna komma med förbättringsförslag, som gynnar dig som sparare. Oavsett utfall är analysen alltid kostnadsfri och utan förbindelser. Du beställer enkelt analysen på SFB:s hemsida med hjälp av BankID. 

Fördelaktigt för seniorer och pensionärer

Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska gå till väga med din pension och hur du på bästa sätt optimerar din privatekonomi. En vanlig fråga är vilken av dina pensionssparanden som du skall ta ut först. Eller vem som får din pension vid ett eventuellt dödsfall. I samband med genomgång av din pensionsanalys får du möjlighet att ställa dina frågor till av Svenska Fribrevsbolagets rådgivare.

Ta första steget mot en högre framtida pension!
Ta första steget mot en högre framtida pension!
Kampanj
Samla din tjänstepension – sänk dina fondavgifter!