REGLER

Det finns regler för allting, även pensionen.