VARFÖR DRÖMMER MAN?

Varför drömmer man?

Varje natt drömmer vi människor något. Ofta är drömmen bortglömd när man vaknar, medan andra kan man minnas under lång tid. Men varför drömmer man? Det har vetenskapsmännen ännu inte lyckats ta reda på men det finns teorier. 

Sigmund Freud tror sig hittat svaret och hans svar på varför drömmer man är att den huvudsakliga anledningen till man drömmer är för att uppfylla sina önskningar och få utlopp för våra undermedvetna begär och behov. En annan teori står professorerna och drömforskarna Allan Hobson och Robert McCarley för. Dessa tror att när vi är vakna så får vår hjärna miljontals intryck från världen via våra sinnen – intryck som vår hjärna formar till meningsfulla uppfattningar av vår verklighet.  Hjärnan skapar sedan en uppfattning av en verklighet som bäst stämmer överens med dessa signaler, vilket formar en dröm. Vår hjärna försöker helt enkelt skapa en mening ur något som egentligen inte har en mening. Utöver dessa slumpmässiga signaler så formas även drömmarna av intryck från minnen och erfarenheter.

Ytterligare en teori om varför drömmer man när man sover är “problemlösningsteorin” som bygger på att våra drömmar hjälper oss att hitta kreativa lösningar på problem i vår vardag, eftersom drömmarna inte är bundna till begränsningar som vi har i verkligheten. Man talar ofta om att ”sova på saken” vilket är ett talesätt som är kompatibelt med denna teori, det finns dock inte heller här ett starkt vetenskapligt stöd för att man löser problem bara för att man drömmer om dem.

Varför drömmer man om vissa personer?

Ibland drömmer man om vissa personer när man sover. Det beror på att drömmen inte är bunden till begränsningar som vi har i verkligheten. I drömmen kan du få kontakt med personer som du gillar eller har sämre minnen av men som kanske sätts i ett sammanhang som inte vore möjligt i verkligheten. Hjärnan samlar på sig så många intryck under en dag och under ett liv och i en dröm försöker den sortera in saker men i en dröm kan det ändå bli osorterat. En människa som betyder mycket för dig kan också förekomma i drömmen just på grund av att din hjärna lagrat att du tycker om den personen och tvärtom om du ogillar personen. Så varför drömmer man om vissa personer beror på att hjärnan hjälper dig sortera dina intryck.

Varför drömmer man mardrömmar?

Livet är inte alltid en dans på en fin rosenbädd. Ofta får man vara med om tuffa och svåra saker som trauman som präglat ens liv och då dina upplevelser lagras i hjärnan kan den ta fram dessa minnen när du drömmer. Det blir då till en mardröm. Varför drömmer man mardrömmar är ett sätt för din hjärna att sortera ut intryck och bearbeta och läka vårt emotionella liv. Drömtydaren Torbjörn Åkerstedt säger i en intervju att mardrömmar är viktiga för att återställa den emotionella balansen och utan mardrömmar skulle människan bli emotionellt överkänsliga och neurotiska. 

Varför drömmer man mardrömmar har flera olika svar och är som mycket annat när det gäller drömmar, inte riktigt vetenskapligt klarlagt.