VÄRLDENS FÖRSTA SOLCELLSDRIVNA FLYGPLATS

Den internationella flygplatsen i Kochi i södra Indien är den första flygplatsen i världen som enbart förlitar sig på solenergi. Förra året vann den pris för sitt miljötänk i en tävling sponsrad av FN.

För fem år sedan började flygplatsmyndigheterna leta efter nya sätt att spara energi. Till en början satte de solpaneler på taket av en av passagerarterminalerna. De initiala kostnaderna var enorma, men med tiden blev solpaneler billigare. Flygplatsen förväntas få tillbaka sina investerade pengar inom de närmaste sex åren.

Idag producerar över 40 000 solpaneler, placerade på stora ytor av outnyttjad mark, tillräckligt med energi inte bara för flygplatsen utan för stora delar av själva staden. För närvarande produceras mer än 29 megawatt och produktionen kommer att stiga till 40 megawatt, tillräckligt för att möta stadens ökande energibehov. Dessutom absorberar solpanelerna lika mycket kol som plantering av 3 miljoner träd.

Kochis soldrivna flygplats är bara ett av Indiens projekt för att öka användningen av solenergi och minska koldioxidutsläppen. I år förväntas Indien öka sin solenergikapacitet till 100 000 megawatt.

Projektet har uppmärksammats av flera miljöorganisationer. Särskilt afrikanska länder överväger att flytta mer av sin energiproduktion mot solenergi.

Vad tror du, borde även Sverige satsa mer på solenergi?

Hej solen!